Volume 4 (2017)

2017 4th International Conference on Information Technology and Career Education (ICITCE 2017)

Bangkok, Thailand, April 29-30, 2017

Editors
Jinjun Wang, Xi’an Jiaotong University, China
Nan Li, Shanghai Jiaotong University, China

 

00001

Published online: 27 November, 2017
PDF (168KB)
Information Technology

01001

An efficient hardware implementation of SM4
Huafeng Chen & Yanbing Jiang
Published online: 27 November, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.04.01001
PDF (2,103KB)

01002

Published online: 27 November, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.04.01002
PDF (1,764KB)

01003

Published online: 27 November, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.04.01003
PDF (2,075KB)

01004

Xiuping Wang & Tuoyu Wang
Published online: 27 November, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.04.01004
PDF (1,372KB)

01005

Published online: 27 November, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.04.01005
PDF (1,671KB)

01006

Published online: 27 November, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.04.01006
PDF (2,477KB)
Career Education

02001

Lifen He
Published online: 27 November, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.04.02001
PDF (1,988KB)

02002

Tao Lin & Han Lv
Published online: 27 November, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.04.02002
PDF (2,055KB)

02003

Yi Ding
Published online: 27 November, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.04.02003
PDF (1,874KB)

02004

Youfeng Wang
Published online: 27 November, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.04.02004
PDF (1,665KB)

02005

Jingzhi Chen & Xiaoyu Tan
Published online: 27 November, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.04.02005
PDF (1,850KB)

02006

Junhua Li
Published online: 27 November, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.04.02006
PDF (1,262KB)

02007

Xiuping Wang & Mingzhu Liu
Published online: 27 November, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.04.02007
PDF (1,904KB)

02008

Cao Xiong
Published online: 27 November, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.04.02008
PDF (1,711KB)

02009

Jing Liu
Published online: 27 November, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.04.02009
PDF (1,898KB)

02010

Yongwei Nie & Li Zhou
Published online: 27 November, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.04.02010
PDF (1,773KB) 

02011

Xiangxiang Yuan & Dehong Yuan
Published online: 27 November, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.04.02011
PDF (1,574KB)
02012
Linjing Xu
Published online: 27 November, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.04.02012
PDF (942KB)
02013
Jing Liu
Published online: 27 November, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.04.02013
PDF (1,792KB)